0

1/4 drep a výskok o 180°

Popis produktu

POLOHA:

1/4 drep, kedy sú bedrové kĺby vyššie, ako úroveň kolien. Postavenie chodidiel je širšie, ako šírka panvy. Paže vystreté popri tele.

POHYB:

Zo základnej polohy vyskočte a vykonajte polobrat (180´) a dopad odpérujte, dostanete sa do ďalšieho 1/4 drepu. V pohybe si dopomôžte pohybom paží.

CIEĽ:

Lýtka, stehná, sedací sval

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Náročné