0

3. PROGRAM

Deň: 
Názov týždňa: 
1. týždeň
Popis: 

PONDELOK

Tréning: 
Popis: 

STREDA

Popis: 

ŠTVRTOK

Názov týždňa: 
2. týždeň
Popis: 

PONDELOK

Popis: 

STREDA

Tréning: 
Popis: 

ŠTVRTOK

Názov týždňa: 
3. TÝŽDEŇ
Popis: 

PONDELOK

Názov týždňa: 
4. TÝŽDEŇ
Popis: 

PONDELOK

Popis: 

STREDA

Názov týždňa: 
5.TÝŽDEŇ
Popis: 

PONDELOK

Názov týždňa: 
6.TÝŽDEŇ
Popis: 

PONDELOK

Názov týždňa: 
7.TÝŽDEŇ
Popis: 

PONDELOK

Názov týždňa: 
8. TÝŽDEŇ
Popis: 

PONDELOK