0

4 x Box + Drep výskok s dotykom nôh

Popis produktu

POLOHA:

Postavenie na široko do kolien, trup je vzpriamený, paže sú pokrčené v lakti a v päsť pred telom. 

POHYB:

Zo základnej polohy vykonajte striedavý úder paží vpred. Po dokončení 4 opakovaní zastabilizujte trup, odrazte sa do výšky, dotknite sa chodidlami/ pätami o seba a doskočte späť do základnej polohy.

TIP:

Počas cvičenia držte trup pevný a stabilný

CIEĽ:

Výbušnosť dolných končatín, core

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé