0

Angličák (burpees)

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený na šírku panvy, paže vedľa tela

POHYB:

Zo základnej polohy vykonajte drep s vystretým chrbtom, s oporou na celých chodidlách a s pažami pred telom. Z drepu prejdite do vzporu na daniach, odskočením vzad (podpor na špičkách), urobte kľuk. Skokom vpred sa vráťte do polohy hlbokého drepu a urobte výskok.

TIP:

Sústreďte sa na správnu techniku pohybu (sú to 3 cviky v 1). Prechody cez cviky musia byť presné a plynulé! Nádych smerom dole a výdych hore (do výskoku)

CIEĽ:

Hrudník, core, dolné končatiny (celé telo)

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Náročné