0

Bežkár

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený na šírku panvy.

POHYB:

Poskočte do mierneho výpadu vzad s kontralaterálnou prácou paží (koleno a diagonálna paža vpred).

TIP:

Pohyb vykonávajte na špičkách, využívate elastickú energiu šliach dolných končatín.

CIEĽ:

Kardio

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché