0

Bird Dog

Popis produktu

POSTAVENIE:

Podpor vpred na kolenách a dlaniach

POHYB:

Súhlasné vzpaženie hornej končatiny a zanoženie diagonálnej dolnej končatiny

TIP:

Počas doby cvičenia držať trup s panvou, čo najstabilnejšie bez pohnutia v základnej polohe

CIEĽ:

Pletenec horných a dolných končatín a svalstvo trupu (core)

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché