0

Hviezda "Jump Star"

Popis produktu

POSZTAVENIE:

Stoj vzpriamený, postavenie širšie, ako šírka panvy, paže sú naširoko vo vzpažení.

POHYB:

Zo základnej polohy vykonajte pohyb, kedy krčíte hornú končatinu v lakti a diagonálnu dolnú končatinu v kolene. Koleno a lakeť priblížte k sebe / alebo vykonajte dotyk.

TIP:

Nádych pri základnej polohe, výdych pri priblížení / dotyku

CIEĽ:

core, kardio

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché