0

Jumping Drep

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, paže popri tele

POHYB:

Zo základnej polohy vyskočte do mierneho roznoženia. Urobte drep. Jedna paža sa dotýka zeme/ podložky a druhá je v upažení (Každé opakovanie paže v polohách vymeníte). Po dotyku paže sa vysierate a vyskočíte do záladnej polohy (nohy ksebe).

TIP:

Počas cvičena zachovajte rovný chrbát, pohľad vpred.

CIEĽ:

Core

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé