0

Kobra

Popis produktu

POLOHA:

Vzpriamený ľah na brucho, vystreté paže mierne od tela, dolné končatiny rozkročené širšie ,ako šírka panvy.

POHYB:

Zo základnej polohy zodvihnite trup nad podložku (miernym zaklonením), paže sú napnuté a vystreté, hlava v predĺžení trupu.

TIP:

počas zodvihnutia aktivujte lopatky (ktoré sa priťahujú ku sebe) a spevnite brušné svalstvo

CIEĽ:

Chrbtové svalstvo, core

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché