0

Kubánsky tlak (Cuban Press)

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený na šírku panvy. Paže vystreté pred telom s jenoručkami.

POHYB:

Zo základnej polohy pritiahnite jednoručky smerom hore tak,že paže sa krčia v lakťoch a tie smerujú do strany. Ak budú ramená na úrovni pliec, vyrotujte paže s jednoručkami smerom hore na úroveň hlavy a vytlačte paže do vzpaženia.

TIP:

Pri cviku nepredsúvajte plecia vpred, ale stiahnite ich s lopatkami vzad.

CIEĽ:

Ramenný pletenec

 

Vybavenie: 
Jednoručky
Pokročilé