0

Kyvadlo

Popis produktu

POLOHA:

Ľah na chrbát, dolné končatiny pokrčené v kolenách, paže vystreté popri tele

POHYB:

Zo základnej polohy vykonajte pohyb trupom do výšky a do strany, kedy sa vystretou hornou končatinou dotknete členku.

CIEĽ:

core

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché