0

Múmia („Mummy kicks“)

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, na šírku ramien. Paže vystreté pred seba

POHYB:

Predkopávanie s vystretými dolnými končatinami pred seba a vystreté paže „strihajú“ v predpažení

TIP:

Cvičenie vykonávať na špičkách. Podporuje sa pružnosť šliach dolných končatín.

CIEĽ:

Kardio, sila paží a trupu

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché