0

Mostík, nohy na lavičke

Popis produktu

POLOHA:

Ľah na chrbte, paže položené na podložke popri  telu. Nohy pokrčené v kolenách a vyložené na vyvýšenej podložke.

POHYB:

Zo základnej polohy sa zaprieť pätami do vyvýšenej podložky, panvu pretlačiť vpred do výšky.

TIP:

Špičky ťahať do výšky

CIEĽ:

Hamstringy, sedacie svalstvo, core

 

Jednoduché