0

Polovičný "Jumping Jack"

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, chodidlá na šírku panvy, paže vystreté vedla tela

POHYB:

Mierny výskok, dolné končatiny sa roznožia od seba (postavenie na široko). Horné končatiny súhlasne s dolnými vykonajú upaženie

TIP:

Cvičenie vykonávajte na špičkách

CIEĽ:

Zameranie na kardio

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché