0

Predpažovanie + upažovanie

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, postavenie nôh  na šírku panvy, prípadne trošku širšie. Paže s jednoručkami pripažené pred telom

POHYB:

Zo základnej polohy vykonajte predpaženie s činkami súhlasne s oboma pažami. Po vrátení paží do zákl.polohy , vykonajte upaženie a vráťte späť.

TIP:

Pri predpažení a upažení  sú paže v lakti mierne pokrčené ( nie prepnuté).

CIEĽ:

Posilnenie prednej a strednej časti deltového svalu.

 

Vybavenie: 
Jednoručky
Jednoduché