0

Rozpažovanie s jednoručkami v ľahu

Popis produktu

POLOHA:

Ľah na chrbte s pokrčenými nohami v kolenách, paže v upažení s jednorúčkami

POHYB:

Zo základnej polohy ( z upaženia), predpažte vpred

TIP:

Paže mierne pokrčte v lakťoch v upažení, aj v predpažení

CIEĽ:

Prsné svalstvo

Vybavenie: 
Jednoručky
Jednoduché