Rozpažovanie v predklone

Popis produktu

POLOHA:

Stoj rozkročný, kolena mierne pokrčené. Panva s a ťahá vzad s trupom v predklone. Hlava v predĺžení chrbtice. Paže s činkami spustené pred trupom, mierne pokrčené v lakťoch.

POHYB:

Zo základnej polohy vykonám s pažami (s činkami) rozpaženie na široko.

TIP:

Pri základnej polohe aktivujte brušné svalstvo, neprehýbajte sa v drieku. Ak sú činky v dolnej polohe, neuvoľňujte plecia vpred, sú stále aktívne s pritiahnutím lopatiek ku chrbtici

CIEĽ:

Medzilopatkové svalstvo, zadné deltové svalstvo, core svaly

 

Vybavenie: 
Jednoručky
Jednoduché