0

Seal Jacks

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, znožmý, paže v predpažení  pred telom

POHYB:

Zo základného postavenia vyskočte, roznožte do stoja širokého a paže upažte. Z tejto polohy opäť vyskočte a vráťte sa do základnej polohy

TIP:

pohyb vykonávajte na špičkách, čím využívate elastickú energiu šliach

CIEĽ 

kardio

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché