Statický výpad

Popis produktu

POLOHA:

Zo stoja vzpriameného sa postavte do predo-zadného postavenia. Zadná dolná končatina má oporu na špičke. Paže v bok.

POHYB:

Zo základného postavenia znížte ťažisko tela ku podložke / zemi. Obe kolená sa krčia a nasleduje ĺahký dotyk zadného kolena o podložku. Vráťte sa späť do základného postavenia

TIP:

Dýchanie- nádych smerom dolu, výdych hore, do postavenia.

CIEĽ:

Kvadricepsy

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Ludská váha
Jednoduché