0

T- Band prítahy

Popis produktu

Začiatočná pozícia:

Stoj mierne rozkročný, spevnené brušné a sedacie svaly, ruky v predpažení držia T- Band. 

Prevedenie:

Z výdychom pritiahnem T- band k sebe, lakte sú vo výške ramien, v krajnej pozícii krátke zastavenie a vrátim sa opaäť do začiatočnej pozície.

Vybavenie: 
T-band
Jednoduché