0

Triceps extenzia v stoji

Popis produktu

POSTAVENIE:

Základná poloha v predklone, panvu ťaháme vzad, ako pri mŕtvom ťahu (hip hinge), kolená mierne pokrčené. Lakte sú v pripažení pri trupe.

POHYB:

Z postavenia základnej polohy vystierame horné končatiny

CIEĽ:

Posilnenie tricepsu hornej končatiny

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché