0

Triceps Extenzia v stoji

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamene, nohy na šírku panvy, paže vzpažené, v lakťoch pokrčené a jednorúčky za hlavou

POHYB:

Zo základnej polohy vzpažiť paže, lakte smerujú mierne od seba.

CIEĽ:

Triceps

 

Vybavenie: 
Jednoručky
Jednoduché