0

Výskoky zo sedu

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, postavenie širšie, než šírka panvy. Paže popri tele.

POHYB:

Zo základnej polohy do drepu, sadnite si na stoličku/ sedačku a následne späť a vykonajte výskok do výšky.

TIP:

V spodnej polohe v sede neuvoľňujte  svalstvo, to je stále v napätí. Lepšie precvičíte sedacie svaly a kvadricepsy.

CIEĽ:

posilnenie sedacieho svalstva, kvadricepsov a lýtok

 

Pokročilé