0

Vysoký poklus s dotykom rúk

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, postavenie chodidiel na šírku panvy, paže popri telu, ohnuté v lakti pred telom.

POHYB:

Zo základnej polohy sa kolenami dotýkame paží pred telom

TIP:

Cvičenie vykonávajte na špičkách.

CIEĽ:

Zamerané na kardio. 

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché